Готове ортозе

ОРТОЗЕ, МИДЕРИ И СТЕЗНИЦИ

Ортотика (потиче од грчке речи ортхо, што у преводу значи “ојачати”, “поставити у ред”) је специјалност медицине оријентисана на дизајн, производњу и апликацију ортоза. Ортоза је екстерно апликовано помагало које се користи у циљу модификације структуралних и функционалних карактеристика неуромускуларног и скелетног система човека. Њихова намена је следећа:
• Контрола, вођење, ограничавање и/или имобилизација екстремитета, зглоба или дела тела из практичног разлога
• Ограничење покрета у жељеном смеру
• Уопштено олакшање покрета
• Смањење сила тежишта
• Помоћ у рехабилитацији прелома након уклањања гипса
• Кориговање облика и/или функције тела, како би се обезбедила способност покрета или смањење бола

 

Леђа-Стомак

Врат

Рука-Раме

Нога

Scroll to Top